Fjärrvärme och fjärrkyla

Svetsning av rör i kulvert för fjärrvärme/kyla är vår största verksamhet, både vid nyanläggning och vid reparationer/ombyggnad. Vi arbetar med både primär- och sekundär-system samt installationer av värmeväxlare.

Vi har svetsat allt från enskilda rörsektioner till arbeten med många kilometer ledning, så inga jobb är för små eller för stora för oss. Vi erbjuder också relaterade elektriska arbeten, isolering och muffarbete efter kundens önskemål.

Exempelvis har vi genomfört arbete åt ett kommunalt bostadsbolag, där vi tillsammans med en fjärrvärmeleverantör byggt om ett befintligt värmesystem i ett bostadsområde. Det omfattade bl.a. att vi ersatte äldre sekundärsystem med nya primärsystem, samt installation av nya värmeväxlare.  I projektet ingick även dimensionering, leverans av komponenter samt isolering.

 

Installation av primärsystem Vår största verksamhet är fjärrvärmesvets