Om företaget

Rör och Värmesystem bildades år 2007 av Hampus Bengtsson, som äger och leder verksamheten på daglig basis.

Innan dess hade Hampus arbetat inom branschen i över 25 år, både praktiskt som kvalificerad svetsare och arbetsledare, och som platschef. Han var anställd i både mindre och större organisationer.

För Hampus är personalens trivsel och ansvarskännande den självklara vägen till nöjda kunder. Vidare är flexibilitet kring uppdragens omfång mycket viktigt, och vi har därför stor nytta av vår flexibla organisation, goda rykte och vårt kontaktnät så att vi kan mobilsera rätt resurser för varje uppdrag.

Vi är specialister på kvalificerad svetsning och tillhörande entreprenader. Vi jobbar primärt mot företag i Södra Sverige och med fjärrvärme/fjärrkyla, industrirör och installationer av värmeväxlare. Läs mer om detta under erbjudande.

Företaget har under all år uppvisat en organisatorisk och finansiell stabilitet och långsiktighet, och har god kreditvärdighet.

Licenssvetsare Rörsystem fjärrvärme