Kompetens

Rätt kompetens är givetvis en förutsättning för att leverera kvalificerade tjänster, såsom avancerad svets (kvalificerad svets / licenssvets). Rätt kompetens är en förutsättning för att vi även i fortsättningen ska ha nöjda kunder.

Rätt kompetens är också viktigt för att vår personal ska trivas. Det kan i långa loppet vara lika frustrerande att vara över- som underkvalificerad. Vi fokuserar därför mycket på att matcha rätt person mot rätt uppdrag. Förutom vår kärna av egen personal med platschef, arbetsledare, svetsare och montörer har vi ett stort kontaktnät med kompetenta yrkesmän. Dessa har vi oftast jobbat med under många år, både som inhyrda, projektanställda och som underleverantörer. På så sätt kan vi sätta ihop ett arbetslag med rätt profil för varje uppdrag och även mobilisera avsevärda resurser för extra stora projekt eller ramavtal.

Vi utgår alltid från vårt särskilt anpassade verksamhetssystem för att säkerställa korrekt kvalitet, säkerhet och dokumentation. Verksamhetssystemet bygger på ISO 3834-2, 14001, 9001 och AFS 2001:1.

Det innebär bland annat att vi har kvalitetsstyrning på vårt arbete genom:

  • Kvalificerade svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1
  • Kvalificerad Lödprocedur enligt SS-EN 13134
  • Att vi arbetar efter skrivna instruktioner, WPS’er och BPS’er
  • Att vi har certifierade svetsare enligt SS-EN 287-1
  • Att vi har certifierade lödare  enligt SS-EN 13133

Vi arbetar tätt med beställare, kontrollorgan, konstruktörer och andra leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet. Vår projektledning är avgörande för att detta ska lyckas, och vår projektledare har därför gedigen erfarenhet av både praktiskt arbete på fältet och ledning av både små arbeten och långa omfattande kontrakt.

 

Kompetens inom rörsvets Kompetens inom kvalificerad svets Certifikat EN-287 EN-288 EN-3834