Kvalificerad svetsning

Vi är specialister på kvalificerade svetsningsarbeten (licenssvets).

Vi utgår alltid från vårt särskilt anpassade verksamhetssystem för att säkerställa korrekt kvalitet, säkerhet och dokumentation. Verksamhetssystemet bygger på ISO 3834-2, 14001, 9001 och AFS 2001:1.

Det innebär bland annat att vi har kvalitetsstyrning på vårt arbete genom:

  • Kvalificerade svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1
  • Kvalificerad Lödprocedur enligt SS-EN 13134
  • Att vi arbetar efter skrivna instruktioner, WPS’er och BPS’er
  • Att vi har certifierade svetsare enligt SS-EN 287-1
  • Att vi har certifierade lödare  enligt SS-EN 13133

Vi arbetar tätt med beställare, kontrollorgan, konstruktörer och andra leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet. Vi har levererat otaliga mil ledningar med kvalificerad svets, och arbetat med dimensioner från CU Flex 22 till stål DN 800.

 

Licenssvets av rör Certifikat till kvalificerad svetsning