Referenser

Goda Referenser. Vad betyder det? De allra flesta företag kan givetvis visa upp ett antal goda referenser, exempelvis på hemsidan, eller ge några nummer man kan ringa upp.

Vi nöjer oss inte med det. Vi menar att alla våra kunder ska vara nöjda med oss och därför kunna vara våra referenser i framtiden. Detta oavsett om det omfattar en stor fjärrvärmeentreprenad eller ett ramavtal, eller en liten anslutning av en värmeväxlare.

Och hittills har vi lyckats. Vi kan därför använda alla våra utförda arbeten som möjliga referenser för nya kunder (kontakta oss så vidtalar vi kunden och ger er kontaktuppgifter).

 

Industrirör Kulvertrör