Resurser

Vår personal är vår viktigaste resurs, och den läser du mer om under fliken kompetens.

Givetvis behövs det också andra resurser och där menar vi att vi erbjuder flera mervärden jämfört med många andra aktörer. För oss har det alltid varit viktigt att vi har egna grundläggande resurser, istället för att hyra in till varje projekt. På så sätt känner vi våra resurser väl, kan etablera oss snabbt och kunder slipper tilläggskostnader och tid för hyra och mobilisering.  Bland våra resurser märks särskilt följande:

  • Välutrustade servicebilar. Alla vanligt förekommande handverktyg, elverktyg, aktuella svetsapparater, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning finns vanligtvis i våra bilar redan vid första besöket hos kunden.
  • Egna lokaler i Varberg på ca 700 kvm, innefattande lager, kontor och montageytor.
  • I våra egna montagehall och på vår montageyta under tak kan utföra tillverkning och delmontage på ett effektivt sätt, vilket minimerar störningar hos kunden.
  • Efter företagets 8 år, och grundarens över 25 år, i branschen har vi ett gediget kontaktnät för att snabbt mobilisera ytterligare resurser.
Servicebil i Varberg Vår montagehall