Värmeväxlare

Vi installerar och bygger om värmeväxlare i såväl industrilokaler, hyresfastigheter som privata bostäder. Kvalificerad svets / licenssvets är oftast ett av kraven.

Arbetena kan omfatta anslutning till andra värme- och ventilationssystem. De kan vara del av större projekt eller omfatta enskilda värmeväxlare. Inga uppdrag är för små eller för stora för oss.

Givetvis kan vi ta bort gamla system, bereda platsen och bygga alla anslutningar. Relaterade elektriska arbeten och isolering  ingår också om kunden så önskar.

Installerad värmeväxlare Undercentral