Industrirör

Vi utför arbeten med det som vi kallar industrirör och där kvalificerad svetsning krävs. Det kan vara värmeverk, större panncentraler eller andra system med höga krav. Precis som för fjärrvärme/kyla kan det vara både ny- och ombyggnader såväl som reparationer.

Vi tar på oss allt från punktinsatser till kompletta system inklusive projektledning.

Om kunden önskar konstruktionshjälp tar vi hand om detta också, och vi kan både tillhandahålla och installera kringutrustning som ventiler och elektriska system. Självklart kan vi på ett säkert och miljövänligt sätt demontera och forsa bort äldre system.

Rörsystem av industrirör